Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

På bestyrelsens initiativ indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling på selskabets adresse den 30. maj 2018 kl. 12:00. 

Under menupunktet generalforsamlinger, findes:

  • Indkaldelse, inkl. formularer til evt. fuldmagt eller brevstemme
  • Erklæring fra bestyrelsen
  • Erklæring fra revisor
  • Vedtægter

Alle de ovenfor nævnte dokumenter forefindes på såvel dansk som engelsk.

Indkaldelse er også udsendt med almindeligt brev til alle aktionærer som har navnenoteret deres aktier.

Informationer vedrørende generalforsamlingen
Enhver aktionær er berettiget til personligt eller ved fuldmagt at deltage i generalforsamlingen såfremt denne senest tre (3) dage inden generalforsamlingens afholdelse har meddelt selskabet sin deltagelse. Adgang gives til den i selskabets aktiebog på registreringsdatoen noterede aktionær eller dennes befuldmægtigede. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Enhver aktionær har mulighed for at brevstemme, dvs. for at stemme skriftligt, inden generalforsamlingen afholdes. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest den førstkommende hverdag inden generalforsamlingsdatoen og aktionærens identitet skal være bekræftet af to (2) vitterlighedsvidner.

For god ordens skyld skal det understreges, at den samme aktionær alene kan vælge at afgive fuldmagt eller at stemme pr. brev.

Spørgsmål som er tilsendt selskabet pr. brev eller e-mail på adressen investor@dlvs.dk senest den 5. april vil blive behandlet på generalforsamlingen under eventuelt.

Bemærk, at alle dokumenter vedrørende generalforsamlingen kan indsendes via selskabets nyligt oprettede investorportal hos Computershare.