Investor

European LifeCare Group er et aktieselskab. Selskabets aktier er elektroniske, registreret i VP Securities (Tidligere værdiparircentralen).

Aktierne frit omsættelige men er ikke noteret på nogen børs eller nogen officiel markedplads.

Ifølge vedtægterne skal aktierne noteres på navn.

European LifeCare Group har aktuelt følgende aktiviteter:

Danmark

Danske Lægers Vaccinations Service

  • Influezavaccinationer
  • Rejsevaccinationer

England

Vaccination UK (tidligere The Health Station)

  • Rejsevaccinationer
  • Influezavaccinationer (under navnet Flufighters)
  • Vaccinationsprogrammer for det offentlige (School immunisation)

Under menupunkterne til venstre, findes relevante og opdaterede oplysninger om selskabet. Vi byder alle nye såvel som eksisterende aktionærer velkomne. Vi er dedikerede til at gøre European LifeCare Group til en god investering for både aktionærer, borgere og samfund.