Forretningsområder

I European LifeCare Group beskæftiger vi os med forebyggelse mod sygdom gennem vaccination.

Selskabet har i både Danmark og England 3 forskellige forretningsområder (eller kundegrupper om man vil) indenfor vaccination. Helt grundlæggende kan man jo sige, at en vaccination er en vaccination. Der er dog væsentlig forskel på, hvordan man får en vaccinationskunde, eller hvem der betaler for vaccinationen. De forskellige kundetyper definerer vi på følgende måde:

Offentlige vaccinationer

I Danmark udgør dette område hovedsageligt influenzavaccinationer til borgere over 65 år samt kroniske syge. Selskabet vaccinerer årligt ca. 140.000 personer mod influenza på vegne af staten. Selskabet har også deltaget i HPV ”catch up”-vaccinationsprogrammet (HPV-vaccination til unge kvinde mellem 18 og 27 år) samt i statens pandemivaccinationsprogram mod H1N1-influenza (også kaldet svineinfluenza i medierne).

I England udgør forretningsområdet hovedsageligt vaccination af skolebørn. Der er tale om flere forskellige typer vaccinationer. I England foretages børnevaccinationsprogrammerne kun hos børnenes læge, indtil de starter i skolen. Herefter udføres de resterende vaccinationer på skolerne. Programmerne har været udført af offentlige ansatte sygeplejersker, men der blev i 2015 åbnet op for, at private leverandører kan byde ind på opgaverne. Selskabet var det første private selskab i England som blev tildelt en stor offentlig skolevaccinationskontrakt, og vi forventer, at flere kontrakter vil følge.

Vaccination til private og offentlige virksomheder

I Danmark servicerer selskabet mere 1.000 danske virksomheder med vaccinationsprogrammer. Langt hovedparten er influenzavaccination, men det er også eksempelvis hepatitisvaccination til sanitetsmedarbejdere eller rigspolitiet.

I England servicere selskabet ca. 300 virksomheder med samme type vaccinationsprogrammer.

Vaccinationsklinikker

Selskabet driver i Danmark en landsdækkende kæde af vaccinationsklinikker, mens antallet af klinikker i England endnu er mere beskedent. Det er intentionen at fortsætte ekspansionen ved åbning eller tilkøb af nye klinikker.

Hovedparten af kunderne i klinikkerne kommer i forbindelse med udlandsrejser. Men klinikkerne modtager også kunder til vaccination mod influenza, HPV, meningitis m.v.

Se vores klinikker her: