Generalforsamlinger

2018 – ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling .
Notice of general meeting .
Erklæring fra bestyrelsen .
Statement from the board of directors .
Uafhængig revisors erklæring .
Independent auditors report .
Vedtægter .
Articles of association .
Referat .

2018 – ordinær generalforsamling

Indkaldelse af 13. marts 2018* .
Udkast til årsrapport 2017 .
Udkast til nye vedtægter .
Referat fra generalforsamlingen .

2017 – ordinær generalforsamling

Indkaldelse af 10. maj 2017* .
Udkast til årsrapport 2016 .
Referat fra generalforsamlingen .

2016 – ordinær generalforsamling

Indkaldelse af 10. maj 2016* .
Udkast til årsrapport 2015 .
Referat fra generalforsamlingen .

2015 – ordinær generalforsamling

Indkaldelse af 8. maj 2015* .
Udkast til årsrapport 2014 .
Referat fra generalforsamlingen .

2014 – ordinær generalforsamling

Indkaldelse af 9. maj 2014* .
Udkast til årsrapport 2013 .
Referat fra generalforsamlingen .

2013 – ordinær generalforsamling

Indkaldelse af 10. maj 2013* .
Udkast til årsrapport 2012 .
Referat fra generalforsamlingen .

*) Indkaldelsen indeholder også formularer til evt. fuldmagt eller brevstemme.