Aktien

European LifeCare Group A/S (ELCG) var noteret på NasdaqOMX/First North i København i perioden december 2006 til januar 2011. Den sidste officielle kurs på aktien pr. 31. december 2010 var 0,91 kr. pr. stk. Der er i alt 38.000.000 aktier.

I januar 2011, i umiddelbar forlængelse af afnoteringen fra NasdaqOMX/First North tilbød ELCG de eksisterende aktionærer at købe i alt ca. 3 mio. aktier til kurs 1.

  • Aktierne er fortsat frit omsættelige, men handles ikke på nogen officiel handelsplads.
  • Aktierne er registeret i Værdipapircentralen og der er således ikke nogen fysiske aktier.
  • I henhold til vedtægterne skal aktien noteres på navn.
  • Pr. den 7. januar 2011 var der registeret 506 aktionærer i ELGC.
  • Pr. den 31. december 2017 var der registeret 416 aktionærer i ELCG.

Siden afnoteringen i januar 2011 har selskabet indgået i flere handler med selskabets egne aktier, typisk er sælgere af aktien mindre aktionærer som ikke selv har kunnet finde købere til deres aktier, over en periode på et år er der dog en af de større aktionærer i 2011 som har solgt samtlige sine aktier til selskabet. I et vist omfang er de indkøbte aktier blevet videresolgt til nye investorer. Køberne i perioden har været en kombination af medarbejdere og nogle få mere langsigtede investorer som typisk har investeret et relativt stort beløb (fra kr. 100.000 og op).

ELCG fører et register med interesserede købere og sælgere af selskabets aktier og vil i det omfang det er muligt bistå med at matche køber og sælger. Flere oplysninger om hvorledes man bliver registeret hos ELCG som interesseret køber eller sælger af aktien kan findes under menupunktet køb og salg.