Om os

European LifeCare Group blev etableret i 1998 under navnet Danske Lægers Vaccinations Service A/S .

Den 30. november 2006 blev selskabet noteret på NasdaxOMX/First North. Selskabet rejste DKK 30 mio. kr. ved succesfuld fuldtegning af i alt 6.000.000 nyudstedte aktier. Det fulde provenu fra kapitaludvidelsen tilfaldt selskabet. Selskabet har i alt udstedt 38.000.000 aktier.

Efter noteringen var der stor fokus på nye forretningsområder og geografisk vækst. I forbindelse med etableringen af datterselskaber i England og Norge blev det besluttet at ændre navn til European LifeCare Group.

Ikke alle de gennemførte tiltag medførte de ønskede resultater og i 2010 tog bestyrelsen konsekvensen, indsatte ny daglig ledelse, lukkede det underskudsgivende datterselskab i Norge og droslede aktiviteterne i et andet datterselskab, Danske Lægers Forskningscenter, ned til vågeblus.

Den 1. oktober 2010 besluttede en ekstraordinær generalforsamling at afnotere European LifeCare Group fra NasdaxOMX/First North. Med virkning fra 1. januar 2011 handles European LifeCare Groups aktier ikke længere på NasdaxOMX/First North.

Siden 2010 har selskabet haft langt mere fokus på kerneforretningen som er forebyggelse af sygdom gennem vaccination.

European LifeCare Group er i dag Danmarks største aktør inden for forebyggelse af sygdom målt på antal årlige patient/kunderkontakter.

Vores mission er at bekæmpe sygdom og redde menneskeliv ved at gøre forebyggelse og behandling nemt, tilgængeligt og sikkert.

Få, om nogen, medicinsk teknologi har historisk bidraget bedre til dette end vaccination. Vaccination har udryddet sygdomme der tidligere plagede jordens befolkninger.

Der vil de kommende år komme endnu flere nye, forebyggende vacciner. Senest eksempelvis på dette er vaccinen mod livmoderhalskræft (HPV) som for få år siden blev taget i brug. For første gang kan man nu forebygge en dødelig kræftsygdom gennem vaccination.

Selskabet driver virksomhed i Danmark under navnet Danske Lægers Vaccinations Service. Vores kunder er det offentlige sundhedssystem, privatpersoner samt  private og offentlige virksomheder.

Selskabet gennemfører i Danmark årligt ca. 200.000 influenza- og rejsevaccinationer.

Selskabet har desuden siden 2007 været repræsenteret i England hvor vi driver virksomhed under navnene Vaccination UK, Sussex Travel Clinic, Winchester Travel Health, The Globe Travel Health Centre, Sussex Travel Clinic og Axis BMC Travel Clinic.